Plastic Soup Foundation

Schets 1

Maria Westerbos

Plastic Soup Foundation ondersteunt ‘t Skildermuurtje.

Juist op Texel, omringd door zee, voel en zie je de noodzaak de zee vrij te houden van vervuiling
(Maria Westerbos, oprichter en directeur Plastic Soup Foundation).

No plastic in our water

Missie Plastic Soup Foundation:
In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers.

Plastic in water is voor veel zeedieren dodelijk. Plastic verteert niet langs biologische weg.

Door de degradatie en fragmentatie van plastics tot kleine deeltjes verandert al ons zeewater in een wereldwijde soep van microplastics, ‘Global Plastic’ of ‘Plastic Soep’ genoemd. Ook komen er toxische stoffen uit de plastics vrij. Allerlei dieren die in of van de zee leven en zelfs het kleine zoöplankton zien plastic afval en microplastics voor voedsel aan.

Hiermee dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen

Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron. De plastic verontreiniging van het zeewater kan onze gezondheid ernstig schaden. Het overgrote deel van deze verontreiniging is afkomstig van het land. Plastic afval wordt geloosd door de industrie en in steden en zoekt een weg naar zee via rivieren, kanalen en havens.

Daarnaast zijn schepen, de visserij en de off-shore industrie belangrijke veroorzakers van de vervuiling.

Tegen deze achtergrond wil de Plastic Soup Foundation (PSF) een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen en zeeën met plastics. De PSF wil sterk bevorderen dat in de toekomst niet nog meer plastic naar zee wordt gevoerd of erin wordt gebracht.

 

 

Comments are closed.