Ontwerp

Ontwerp

In het ontwerp is de geschiedenis het vertrekpunt, een tijdslijn van toen naar nu. De insteek hierbij is niet informatief, noch belerend. Zoals in al het andere werk van SIT streeft hij naar een harmonieus beeld met een onderliggende laag die een motivatie is om over de thematiek na te denken en om te inspireren. Onderwerpen uit de geschiedenis komen terug in het ontwerp, maar niet in een letterlijke weergave. Educatief en informatief vullen de musea dit reeds prachtig in, SIT wil hier op zijn unieke creatieve manier iets aan toevoegen en een vertaling voor zijn. Hieronder enkele schetsen van het eerste ontwerp.

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
voc-shipzeehondzeehond2

Wat is de bijdrage voor Texel?

Vanuit dit vertrekpunt heeft hij zichzelf de vraag gesteld: wat is mijn bijdrage aan Texel, wat zou ik kunnen vertellen en waardoor zou men dit project kunnen omarmen? Texel is continu in beweging, golven in het werk symboliseren deze beweging. Het ontwerp loopt van links naar rechts op de muur, de golfbeweging van de zee werkt als een soort tijdslijn. Het startpunt links is een storm met de woeste geschiedenis van het eiland en beweegt zich over de muur naar rechts, via vervuiling en walvisjacht, naar een steeds rustiger ogend zeeleven. De golven eindigen uiteindelijk rechts op de muur bij een schoon en plezierig Texel. SIT heeft zich voor zijn ontwerp laten inspireren door Texel; de geschiedenis van Texel maar ook het Texel van nu en in de toekomst. Hij heeft vanuit verschillende bronnen informatie vergaard, zoals het Jutters Museum, Kaap Skil en via persoonlijke gesprekken met o.a. jutters en bedrijven op Texel. SIT’s opzet is om het gedachtegoed van Texel en de Texelaars mee te nemen in het werk, zodat het kunstwerk goed aansluit bij zijn omgeving en een breed draagvlak zal hebben.

Rode lijn

Een rode lijn door SIT’s werk is het prikkelen van mensen door middel van zijn werk. Zonder letterlijk de richting te bepalen en een eendimensionale boodschap over te brengen wil hij mensen aanzetten tot het nadenken over bepaalde thema’s. Een van de terugkerende thema’s in zijn werk is de natuur en het dierenrijk en hoe wij daarmee omgaan. Zo heeft hij zich niet alleen laten inspireren door de schitterende woeste omgeving van het eiland en de zee eromheen, maar ook gekeken naar enkele van de kwetsbare kanten van de natuur rondom Texel.

Plastic Soup

Zodoende is SIT via het onderzoek naar de jutters van Texel op het probleem van ‘plastic soup’ gestuit. Een wereldwijd probleem, waar ook Texel mee te kampen heeft. Deze ‘plastic soup’ en het aangespoelde vuil op de Texelse stranden, is een enorm probleem. Een probleem dat miljoenen kost met het opruimen ervan en waardoor er jaarlijks veel dieren en planten sterven. Dit probleem van aangespoeld afval is er op Texel al lange tijd; van televisies tot badeenden. De Plastic Soup Foundation wordt onder andere gesteund door Olympisch kampioen Dorian van Rijselberghe. Daarnaast heeft SIT zich ook laten inspireren door de schoonheid van Texel; het (onder) waterleven en het streven naar duurzaamheid dat de bewoners van Texel zichzelf gesteld hebben, vormen de elementen van waaruit SIT de schildering zal ontwerpen. Dit thema sluit voor SIT erg aan op de thematiek in zijn werk en biedt een prachtig uitgangspunt voor het ontwerp.